Search Results

Filter
  • 1-10 of  99 results for "eds"
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Book

Sloboda združovania : verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty / Martina Gajdošová, Soňa Košičiarová (eds.).

  • Authors : Gajdošová, Martina (1970- ).; Košičiarová, Soňa (1965- ).; Trnavská univerzita (Trnawa). Wydawca pbl

Subjects: Prawa człowieka -- konferencje; Wolność zrzeszania się -- konferencje

  • Source: Bibliografia przy niektórych rozdziałach.

Record details

×
Book

Heidegger v Česku, Pol'sku a na Slovensku / Vladimír Leško, Katarína Mayerová (eds.).

  • Authors : Leško, Vladimír.; Mayerová, Katarína.; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Koszyce). Filozofická fakulta. Wydawca pbl

Subjects: Heidegger, Martin (1889-1976).

Record details

×
Book

Objavenie duchovného dedičstva a viery v slove i obraze : zbornik nekonferenčných prispevkov, ktoré sú súčast'ou riešeného grantového projektu VGAMR č. 2017/KAE/8. / Peter Tirpák, Vladimíra Žofčinová (eds.).

  • Authors : Tirpák, Peter.; Žofčinová, Vladimíra (1972- ).; Prešovská univerzita (Preszów). Gréckokatolícka teologická fakulta. Wydawca pbl

Subjects: Teologia -- miscellanea

  • Source: Bibliografia przy rozdziałach.

Record details

×
Book

Sacrum a príroda : ochrana zdravia a živoata / Peter Tirpák, Jan Klimek (eds.).

  • Authors : Tirpák, Peter.; Klimek, Jan (teologia).; Prešovská univerzita (Preszów). Gréckokatolícka teologická fakulta. Wydawca pbl

Subjects: Życie -- aspekt religijny -- chrześcijaństwo

  • Source: Bibliografia przy poszczególnych artykułach.

Record details

×
  • 1-10 of  99 results for "eds"