Search Results

Filter
  • 1-7 of  7 results for ""AKYAZI, Haydar""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

KALKINMACI MERKEZ BANKACILIĞI: TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

  • Source: Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences. dec2017, Vol. 39 Issue 2, p577-599. 23p.

Record details

×
Periodical

EKONOMİK BÜYÜME VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OECD ÜLKELERİ DÜZEYİNDE EKONOMETRİK BİR ANALİZİ.

  • Source: Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS). Nov2018, Vol. 19 Issue 2, p463-479. 17p.

Record details

×
Academic Journal

DÜZ VE ARTAN ORANLI KİŞİSEL GELİR VERGİSİ TARİFELERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ.

  • Source: International Journal of Economic & Social Research. Spring2017, Vol. 13 Issue 1, p45-60. 16p.

Record details

×
Academic Journal

TALEP SİSTEMLERİNİN RANKI: TÜRKİYE UYGULAMALARI İÇİN BİR LİTERATÜR ELEŞTİRİSİ.

  • Source: Global Journal of Economics & Business. Winter2015, Vol. 4 Issue 8, p1-9. 9p.

Record details

×
Academic Journal

ÇEVRESEL SORUNLARIN MAKROEKONOMİK ANALİZİNDE ÇEVREYE UYARLANMIŞ IS-LM MODELİ.

  • Source: Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences. 2015, Vol. 37 Issue 2, p129-151. 23p.

Record details

×
Academic Journal

THE RELATIONSHIP AMONG THE CURRENT DEFICIT - SHORT TERM CAPITAL MOVEMENTS AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM TURKEY.

  • Source: Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research. 2013, Vol. 47 Issue 1, p275-289. 15p. 10 Charts, 2 Graphs.

Record details

×
  • 1-7 of  7 results for ""AKYAZI, Haydar""