Search Results

Filter
  • 1-5 of  5 results for ""CAN, Ahmet Vecdi""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

OSMANLI DEVLETİ'NDE ÇİFT TARAFLI KAYIT YÖNTEMİNE GEÇİŞİ ETKİLEYEN SOSYO-KÜLTÜREL NEDENLERİN ANALİZİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 3, p1231-1259. 29p.

Record details

×
Academic Journal

ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİST KOBİ SANAYİ ENDEKSİ'NDE YER ALAN FİRMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2020, Vol. 13 Issue 3, p709-738. 30p.

Record details

×
Academic Journal

MUHASEBE BİLİMİNİN BİR AKSİYOMU OLARAK ADALET KAVRAMI.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2019, Vol. 12 Issue 2, p461-474. 14p.

Record details

×
Academic Journal

MALİYET DAĞITIM ANAHTARLARININ BÜTÜNLEŞİK KARAR VERME MODELİ İLE SEÇİMİ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2018, Vol. 11 Issue 3, p363-391. 29p.

Record details

×
Academic Journal

TARĠHĠ BELGELER IġIĞINDA UYGURLARDA SAGIŞ.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2018 Special Issue, p233-252. 20p.

Record details

×
  • 1-5 of  5 results for ""CAN, Ahmet Vecdi""