Search Results

Filter
 • 1-25 of  108 results for ""Ertekin C""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

[University, science and ethics during the period of the (Turkish) republic].

 • Authors : Ertekin C; Ege Universitesi Emekli Oğretim Uyesi, TUBA Seref Uyesi, Izmir, Türkiye.

 • Source: Anadolu kardiyoloji dergisi : AKD = the Anatolian journal of cardiology [Anadolu Kardiyol Derg] 2008 Jun; Vol. 8 (3), pp. 236-40.Publisher: Aves Yayincilik Country of Publication: Turkey NLM ID: 101095069 Publication Model: Print Cited Medium: Internet ISSN: 1308-0032

Record details

×

Lumbar spinal stenosis and intermittent neurogenic claudication.

 • Source: Turkish Journal of Neurology / Turk Noroloji Dergisi. Jun2010, Vol. 16 Issue 2, p59-71. 13p.

Record details

×

Acil Servise Penetran Travma ile Başvuran Hastaların İncelenmesi.

 • Source: Journal of Harran University Medical Faculty / Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015, Vol. 12 Issue 1, p67-72. 6p.

Record details

×

Termal Ön İşlemin Güneş Enerjili Raflı Bir Kurutucuda Muz Cipsi Üretimine Etkisi .

 • Source: Journal of Adnan Menderes University, Agricultural Faculty. Jun2021, Vol. 18 Issue 1, p1-6. 6p.

Record details

×

Lomber Spinal Dar Kanal ve İntermittan Nörojenik Klodikasyon.

 • Source: Turkish Journal of Neurology / Turk Noroloji Dergisi. Jun2010, Vol. 16 Issue 2, p59-71. 13p. 2 Black and White Photographs, 1 Diagram, 1 Chart, 3 Graphs.

Record details

×

Türkiye Çanakkale’den Hünnap Meyvesinin (Zizyphus Jujuba.) Sulu Ekstresinin Toplam Fenolik Miktarı ve Antioksidan Aktivitesi.

 • Source: Journal of the Institute of Science & Technology / Fen Bilimleri Estitüsü Dergisi. 2019, Vol. 9 Issue 1, p158-168. 11p.

Record details

×

Klippel-Feil Sendromu ile Bağlantılı Doğumsal Brakiyal Pleksus Hasarı Olgusu.

 • Source: Kafkas Journal of Medical Sciences, Kafkas Tip Bilimleri Dergisi. Dec2018, Vol. 8 Issue 3, p227-231. 5p.

Record details

×

Farklı ön işlem uygulanan Ahlatın kuruma ve büzülme davranışının modellenmesi.

 • Source: Journal of the Faculty of Engineering & Architecture of Gazi University / Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,. 2018, Vol. 2018 Issue 18, Part 1, p1-22. 22p.

Record details

×

Akut pankreatitte prokalsitonin düzeyinin mortalite üzerine etkisi.

 • Source: Cukurova Medical Journal / Çukurova Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi. 2018, Vol. 43 Issue 3, p617-623. 7p.

Record details

×
 • 1-25 of  108 results for ""Ertekin C""