Search Results

Filter
 • 1-10 of  25 results for ""TAX incentives""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

NÜFUS POLİTİKALARININ REFAH VE BÜYÜME MALİYETLERİ: GENEL DENGE ÇÖZÜMLEMESİNE DAYALI YENİ BULGULAR.

 • Source: Journal of Financial Politic & Economic Reviews / Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. mar2020, Vol. 57 Issue 651, p9-43. 35p.

Record details

×
Academic Journal

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN DENETİM VE MUHASEBE YAPISI.

 • Source: Mali Cozum Dergisi / Financial Analysis. 2012, Issue 110, p55-70. 16p.

Record details

×
Academic Journal

Mali Teşvik Uygulamaları Açısından Zafer KalkınmaAjansı • • i Uşak ili incelemesi.

 • Source: Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Summer2020, Vol. 7 Issue 2, p499-524. 26p.

Record details

×
Academic Journal

AR-GE, VERGİ TEŞVİKLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME: PANEL VAR YAKLAŞIMI.

 • Source: Journal of Financial Politic & Economic Reviews / Finans Politik & Ekonomik Yorumlar. ara2019, Vol. 56 Issue 650, p205-222. 18p.

Record details

×
Academic Journal

İSTİHDAMA YÖNELİK İŞVEREN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİNİN TÜRKİYE MUHASEBE-FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS-20) AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

 • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2010, Vol. 3 Issue 3, p93-116. 24p. 12 Charts.

Record details

×
Academic Journal

FİSKAL VE EKSTRAFİSKAL AMAÇLAR BAĞLAMINDA 1970'LERDEN GÜNÜMÜZE ÇEVRE VERGİLEİ.

 • Source: Gazi University Journal of Economics & Administrative Sciences. Jan2010, Vol. 12 Issue 1, p77-108. 32p. 1 Chart, 2 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uygulamaya Konulan Mali Tedbir ve Teşviklerin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkeleri Karşılaştırması.

 • Source: Research Journal of Politics, Economics & Management / Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Arastirmalari Dergisi. 2020, Vol. 8 Issue 2, p123-152. 30p.

Record details

×
Academic Journal

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN GİDERLEŞTİRİLMESİ.

Subjects: *RESEARCH & development tax credit; *RESEARCH funding; *TAX incentivesTURKEY

 • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2009, Vol. 26 Issue 1, p463-481. 19p.

Record details

×
Academic Journal

Türkiye'de sunulan sağlık turizmi hizmetlerinde katma değer vergisi uygulaması.

 • Source: Gazi Journal of Economics & Business. Oct2021, Vol. 7 Issue 3, p203-213. 11p.

Record details

×
 • 1-10 of  25 results for ""TAX incentives""