Search Results

Filter
  • 1-7 of  7 results for ""TURKEY""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Türkiye'de sunulan sağlık turizmi hizmetlerinde katma değer vergisi uygulaması.

  • Source: Gazi Journal of Economics & Business. Oct2021, Vol. 7 Issue 3, p203-213. 11p.

Record details

×
Academic Journal

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ FİRMALARA YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİK VE DESTEKLERİN MUHASEBE UYGULAMALARI.

  • Source: Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU) / Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS). 2021, Vol. 14 Issue 2, p727-757. 31p.

Record details

×
Academic Journal

Predicting the TAS - TFRS Profit Attracting the Users of Financial Statements.

  • Source: Journal of Accounting, Finance & Auditing Studies. 2020, Vol. 6 Issue 2, p70-86. 17p.

Record details

×
Academic Journal

Covid-19 Pandemi Sürecinde Uygulamaya Konulan Mali Tedbir ve Teşviklerin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkeleri Karşılaştırması.

  • Source: Research Journal of Politics, Economics & Management / Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Arastirmalari Dergisi. 2020, Vol. 8 Issue 2, p123-152. 30p.

Record details

×
Academic Journal

FİSKAL VE EKSTRAFİSKAL AMAÇLAR BAĞLAMINDA 1970'LERDEN GÜNÜMÜZE ÇEVRE VERGİLEİ.

  • Source: Gazi University Journal of Economics & Administrative Sciences. Jan2010, Vol. 12 Issue 1, p77-108. 32p. 1 Chart, 2 Graphs.

Record details

×
Academic Journal

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME HARCAMALARININ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN GİDERLEŞTİRİLMESİ.

Subjects: *RESEARCH & development tax credit; *RESEARCH funding; *TAX incentivesTURKEY

  • Source: Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative Sciences. Jun2009, Vol. 26 Issue 1, p463-481. 19p.

Record details

×
  • 1-7 of  7 results for ""TURKEY""